SBI codes

– 19.20.1Aardolieraffinage
– 19.20Aardolieverwerking
– 19.20.2Aardolieverwerking (geen -raffinage)
– 69.20Accountancy, belastingadvisering en administratie
– 69.20.2Accountants-administratieconsulenten
– 66.29.2Actuariële en pensioenadviesbureaus
– 66.19.1Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
– 66.19Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet-
– 62.02Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie
– 70.22.2Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus)
– 70.22Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)
– 69.10.1Advocatenkantoren, bewindvoerders en curatoren
– 85.59.1Afstandsonderwijs
– 37.00Afvalwaterinzameling en -behandeling
– 43.33Afwerking van vloeren en wanden
– 01.50Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
– 84.11Algemeen overheidsbestuur
– 85.31Algemeen vormend voortgezet onderwijs
– 64.19.4Algemene banken
– 41.20Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
– 25.62Algemene metaalbewerking
– 86.10.2Algemene ziekenhuizen
– 86.92.5Ambulancediensten en centrale posten
– 88.99.1Ambulante jeugdzorg
– 88.99Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk
– 47.73Apotheken
– 78.10Arbeidsbemiddeling
– 86.92.2Arbobegeleiding en re-integratie
– 71.11Architecten
– 71.11.1Architecten (geen interieurarchitecten)
– 66.22Assurantietussenpersonen
– 93.12.3Atletiek
– 85.53Auto- en motorrijscholen
– 93.12.7Auto- en motorsport
– 45.20.1Auto-onderdelenservicebedrijven
– 45.20.2Bandenservicebedrijven
– 78.20.3Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
– 85.20.1Basisonderwijs voor leerplichtigen
– 94.11Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
– 85.59.2Bedrijfsopleiding en -training
– 65.30.1Bedrijfstakpensioenfondsen
– 01.63Behandeling van gewassen na de oogst
– 38.21Behandeling van onschadelijk afval
– 38.22Behandeling van schadelijk afval
– 01.64Behandeling van zaden voor vermeerdering
– 35.12Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water
– 62.03Beheer van computerfaciliteiten
– 66.11Beheer van financiële markten
– 68.32Beheer van onroerend goed
– 69.20.4Belastingconsulenten
– 64.30Beleggingsinstellingen
– 64.30.1Beleggingsinstellingen in financiële activa
– 64.30.2Beleggingsinstellingen in vaste activa
– 64.30.3Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
– 68.31Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
– 47.30Benzinestations
– 90.01.1Beoefening van podiumkunst
– 94.12Beroepsorganisaties
– 65.30.3Beroepspensioenfondsen
– 93.19.1Beroepssportlieden
– 80.20Beveiliging via beveiligingssystemen
– 13.10Bewerken en spinnen van textielvezels
– 32.12Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)
– 93.14Binnensport
– 50.30Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
– 50.40.3Binnenvaart (sleep- en duwvaart)
– 50.40.2Binnenvaart (tankvaart)
– 50.40Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
– 50.40.1Binnenvaart (vrachtvaart)
– 03.12Binnenvisserij
– 59.14Bioscopen
– 72.11Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk
– 72.11.1Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen
– 72.11.2Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding
– 72.11.3Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen
– 69.20.3Boekhoudkantoren
– 02.10Bosbouw
– 42.12Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
– 42.13Bouw van kunstwerken
– 42.99Bouw van overige civieltechnische werken (rest)
– 30.11Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
– 30.12Bouw van sport- en recreatievaartuigen
– 47.52.8Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment
– 43.32Bouwtimmeren
– 93.14.4Bowlen, kegelen, biljarten e.d.
– 84.25Brandweer
– 82.11Brede administratieve dienstverlening
– 85.31.4Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs
– 84.21Buitenlandse zaken
– 93.12Buitensport
– 56.30Cafés
– 82.20Callcenters
– 29.20.1Carrosseriebouw
– 45.20.4Carrosserieherstel
– 86.10.3Categorale ziekenhuizen
– 64.11Centrale banken
– 96.01.2Chemische wasserijen en ververijen
– 90.01.3Circus en variété
– 47.99.1Colportage
– 47.99Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
– 66.12Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
– 70.10.1Concerndiensten binnen eigen concern
– 64.19.1Coöperatief georganiseerde banken
– 96.03.2Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
– 85.52Cultureel onderwijs
– 91.01Culturele uitleencentra en openbare archieven
– 43.91Dakdekken en bouwen van dakconstructies
– 85.52.1Dansscholen
– 84.22Defensie
– 93.14.5Denksport
– 45.32Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires
– 45.40.2Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
– 47.91Detailhandel via internet
– 47.91.3Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd’s, dvd?s
– 47.91.2Detailhandel via internet in consumentenelektronica
– 47.91.9Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food
– 47.91.5Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen
– 47.91.4Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen
– 47.91.8Detailhandel via internet in overige non-food
– 47.91.1Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren
– 47.91.6Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen
– 47.99.9Detailhandel via overige distributievormen
– 69.10.4Deurwaarderskantoren
– 01.61Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
– 02.40Dienstverlening voor de bosbouw
– 52.23Dienstverlening voor de luchtvaart
– 09.10Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas
– 09.90Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)
– 01.62Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
– 85.60Dienstverlening voor het onderwijs
– 90.02Dienstverlening voor uitvoerende kunst
– 52.21Dienstverlening voor vervoer over land
– 52.22Dienstverlening voor vervoer over water
– 91.04Dieren- en plantentuinen
– 91.04.1Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen
– 35.13Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen
– 59.13Distributie van films en televisieproducties
– 61.10Draadgebonden telecommunicatie
– 61.20Draadloze telecommunicatie
– 01.21Druiventeelt
– 18.12.1Drukkerijen van boeken e.d.
– 18.11Drukkerijen van dagbladen
– 18.12.5Drukkerijen van formulieren
– 18.12.3Drukkerijen van reclame
– 18.12.2Drukkerijen van tijdschriften
– 18.12.4Drukkerijen van verpakkingen
– 85.32.2Educatie
– 64.19.2Effectenkredietinstellingen
– 43.21Elektrotechnische bouwinstallatie
– 90.04.2Evenementenhallen
– 56.21Eventcatering
– 52.29Expediteurs, cargadoors en bevrachters
– 52.29.1Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer
– 92.00.9Exploitatie van amusements- en speelautomaten
– 02.20Exploitatie van bossen
– 99.00Extraterritoriale organisaties en lichamen
– 59.12Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
– 81.10Facility management
– 56.10.2Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
– 64.20Financiële holdings
– 64.91Financiële lease
– 93.13Fitnesscentra
– 01.49.1Fokken en houden van edelpelsdieren
– 01.45.2Fokken en houden van geiten
– 01.41Fokken en houden van melkvee
– 01.49Fokken en houden van overige dieren
– 01.49.9Fokken en houden van overige dieren (rest)
– 01.43Fokken en houden van paarden en ezels
– 01.42Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
– 01.45.1Fokken en houden van schapen
– 01.45Fokken en houden van schapen en geiten
– 01.46Fokken en houden van varkens
– 01.46.1Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven
– 74.20.1Fotografie
– 74.20Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films
– 86.10.4Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
– 63.11Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
– 68.20.2Gemeentelijke woningbedrijven
– 49.39.3Geregeld besloten busvervoer
– 01.46.3Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven
– 38.32Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
– 46.38.9Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)
– 46.38.3Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
– 81.22Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging
– 45.20Gespecialiseerde reparatie van auto’s
– 47.29Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
– 47.29.9Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
– 94.99.1Gezelligheidsverenigingen
– 86.92.1Gezondheidscentra
– 24.51Gieten van ijzer
– 24.53Gieten van lichte metalen
– 24.54Gieten van overige non-ferrometalen
– 24.52Gieten van staal
– 51.21Goederenvervoer door de lucht
– 49.41Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
– 49.20Goederenvervoer per spoor
– 18.14Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij
– 43.12Grondverzet
– 45.31Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires
– 45.31.1Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)
– 45.31.2Groothandel en handelsbemiddeling in banden
– 45.40.1Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan
– 46.73.8Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
– 46.77Groothandel in afval en schroot
– 46.21.8Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
– 46.69.4Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.
– 46.43.3Groothandel in audio- en videoapparatuur
– 46.77.1Groothandel in autosloopmateriaal
– 46.38.4Groothandel in bakkerijgrondstoffen
– 46.65Groothandel in bedrijfsmeubels
– 46.43.5Groothandel in beeld- en geluidsdragers
– 46.73.3Groothandel in behang
– 46.75.2Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen
– 46.22Groothandel in bloemen en planten
– 46.49.8Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk
– 46.73.9Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
– 46.42.1Groothandel in bovenkleding
– 46.71Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
– 46.75.1Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
– 46.75Groothandel in chemische producten
– 46.51Groothandel in computers, randapparatuur en software
– 46.31.2Groothandel in consumptieaardappelen
– 46.34Groothandel in dranken (geen zuivel)
– 46.33.2Groothandel in eieren
– 46.43.2Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)
– 46.43Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
– 46.52Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
– 46.69.6Groothandel in emballage
– 46.46.1Groothandel in farmaceutische producten
– 46.46Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
– 46.72.2Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten
– 46.49.1Groothandel in fietsen en bromfietsen
– 46.43.4Groothandel in fotografische artikelen
– 46.62Groothandel in gereedschapswerktuigen
– 46.44.1Groothandel in glas, porselein en aardewerk
– 46.44Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen
– 46.21.1Groothandel in granen
– 46.21Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
– 46.31.1Groothandel in groenten en fruit
– 46.31Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
– 46.21.3Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
– 46.73.1Groothandel in hout en plaatmateriaal
– 46.73Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
– 46.24.1Groothandel in huiden en vellen
– 46.24Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer
– 46.23.2Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren
– 46.41.2Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
– 46.47.1Groothandel in huismeubilair
– 46.47Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
– 46.74.1Groothandel in ijzer- en metaalwaren
– 46.74Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten
– 46.77.2Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen
– 46.69.1Groothandel in intern transportmaterieel
– 46.48Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken
– 46.49.3Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)
– 46.66Groothandel in kantoormachines (geen computers)
– 46.42Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
– 46.41.1Groothandel in kledingstoffen en fournituren
– 46.41Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel
– 46.37Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
– 46.61Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
– 46.24.2Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
– 46.23.1Groothandel in levend vee
– 46.23Groothandel in levende dieren
– 46.69.2Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek
– 46.63Groothandel in machines voor de bouw
– 46.68Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie
– 46.68.1Groothandel in machines voor de grafische industrie
– 46.64Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
– 46.68.2Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie
– 46.46.2Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden
– 46.69.5Groothandel in meet- en regelapparaten
– 46.21.4Groothandel in meng- en krachtvoeder
– 46.72.1Groothandel in metaalertsen
– 46.72Groothandel in metalen en metaalertsen
– 46.71.3Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)
– 46.42.5Groothandel in modeartikelen
– 46.49.5Groothandel in muziekinstrumenten
– 46.72.3Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten
– 46.42.3Groothandel in onderkleding
– 46.43.6Groothandel in optische artikelen
– 46.21.9Groothandel in overige akkerbouwproducten
– 46.49Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)
– 46.49.9Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food)
– 46.76Groothandel in overige intermediaire producten
– 46.76.9Groothandel in overige intermediaire producten (rest)
– 46.69Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
– 46.69.9Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)
– 46.77.9Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen
– 46.38Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
– 46.76.2Groothandel in papier en karton
– 46.49.7Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)
– 46.45Groothandel in parfums en cosmetica
– 46.21.6Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
– 46.21.7Groothandel in ruwe tabak
– 46.73.7Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
– 46.69.7Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen
– 46.42.4Groothandel in schoenen
– 46.38.1Groothandel in snacks
– 46.49.4Groothandel in speelgoed
– 46.49.6Groothandel in sportartikelen (geen watersport)
– 46.36Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
– 46.35Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden
– 46.73.6Groothandel in tegels en plavuizen
– 46.76.1Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten
– 46.42.9Groothandel in textielwaren algemeen assortiment
– 46.71.1Groothandel in vaste brandstoffen
– 46.21.5Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
– 46.69.3Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren
– 46.73.2Groothandel in verf en verfwaren
– 46.47.3Groothandel in verlichtingsartikelen
– 46.74.2Groothandel in verwarmingsapparaten
– 46.38.2Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
– 46.73.4Groothandel in vlakglas
– 46.32Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
– 46.71.2Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
– 46.39Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
– 46.44.2Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen
– 46.49.2Groothandel in watersportartikelen
– 46.42.2Groothandel in werkkleding
– 46.43.1Groothandel in witgoed
– 46.47.2Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking
– 46.21.2Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
– 46.73.5Groothandel in zand en grind
– 46.33.1Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
– 46.33Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren
– 96.02Haar- en schoonheidsverzorging
– 96.02.1Haarverzorging
– 73.12Handel in advertentieruimte en -tijd
– 68.10Handel in eigen onroerend goed
– 35.14Handel in elektriciteit en in gas via leidingen
– 45.19.3Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)
– 45.19.4Handel in en reparatie van caravans
– 45.40Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
– 45.11Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto?s
– 45.11.2Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto?s (geen import van nieuwe)
– 45.19.2Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
– 45.19Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto?s, aanhangers en caravans
– 46.18Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
– 46.12Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
– 46.13Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen
– 46.11Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen
– 46.14Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen
– 46.15Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
– 46.16Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
– 46.17Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
– 85.31.1Havo en vwo
– 43.99.1Heien en andere funderingswerkzaamheden
– 93.19.2Hengelsport
– 65.20Herverzekering
– 94.99.2Hobbyclubs
– 70.10.2Holdings (geen financiële)
– 70.10Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern
– 55.10.1Hotel-restaurants
– 55.10.2Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
– 55.10Hotels e.d.
– 01.41.1Houden van melkvee
– 01.42.1Houden van vleeskalveren
– 97.00Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
– 87.30.1Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
– 87.30Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
– 87.20Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
– 66.19.3Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
– 64.92.1Hypotheekbanken en bouwfondsen
– 45.19.1Import van nieuwe bedrijfsauto’s
– 45.11.1Import van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsauto?s
– 93.14.1Individuele zaalsport
– 74.10Industrieel ontwerp en vormgeving
– 79.90Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
– 71.12Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
– 33.24Installatie van elektrische apparatuur
– 33.23Installatie van elektronische en optische apparatuur
– 33.22Installatie van industriële machines
– 33.21Installatie van ketels en tanks
– 33.22.1Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
– 33.22.3Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak
– 33.29Installatie van overige toebehoren
– 33.22.2Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
– 43.22.2Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
– 71.11.2Interieurarchitecten
– 31.01.1Interieurbouw
– 31.01Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
– 81.21Interieurreiniging van gebouwen
– 38.11Inzameling van onschadelijk afval
– 38.12Inzameling van schadelijk afval
– 01.70Jacht
– 93.29.1Jachthavens
– 55.20.2Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties
– 87.90Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
– 87.90.1Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
– 84.23Justitie
– 55.30Kampeerterreinen
– 56.29Kantines en contractcatering
– 93.21.2Kermisattracties
– 71.20Keuring en controle
– 71.20.1Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen
– 71.20.2Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
– 88.91Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
– 53.20.2Koeriers
– 24.34Koudtrekken van draad
– 24.31Koudtrekken van staven
– 24.33Koudvervormen en koudfelsen
– 24.32Koudwalsen van bandstaal
– 93.14.3Kracht- en vechtsport
– 82.91Kredietinformatie- en incassobureaus
– 91.02.2Kunstgalerieën en ?expositieruimten
– 91.01.2Kunstuitleencentra
– 85.52.2Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
– 03.21Kweken van zeevis en -schaaldieren
– 03.22Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren
– 52.24Laad-, los- en overslagactiviteiten
– 52.24.2Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
– 52.24.1Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart
– 01Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
– 81.30Landschapsverzorging
– 77.40Lease van niet-financiële immateriële activa
– 42.22Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
– 42.21Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen
– 94.91Levensbeschouwelijke organisaties
– 65.11.1Levensverzekeringen (geen herverzekering)
– 65.11Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen
– 88.99.3Lokaal welzijnswerk
– 43.22.1Loodgieters- en fitterswerk
– 15.11Looien en bewerken van leer
– 92.00Loterijen en kansspelen
– 92.00.1Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)
– 87.90.2Maatschappelijk opvang met overnachting
– 88.99.2Maatschappelijk werk
– 88.10Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
– 59.20Maken en uitgeven van geluidsopnamen
– 66.19.2Marketmakers
– 73.20Markt- en opinieonderzoekbureaus
– 47.81.1Markthandel in aardappelen, groenten en fruit
– 47.89.1Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden
– 47.89Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)
– 47.89.9Markthandel in overige goederen
– 47.81.9Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen
– 47.82Markthandel in textiel, kleding en schoenen
– 47.89.2Markthandel in tweedehands goederen
– 47.81Markthandel in voedings- en genotmiddelen
– 86.92.4Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
– 43.99.3Metselen en voegen
– 85.32.1Middelbaar beroepsonderwijs
– 85.32Middelbaar beroepsonderwijs en educatie
– 85.32.3Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)
– 84.23.2Ministerie van Justitie en gevangeniswezen
– 91.03Monumentenzorg
– 11.06Mouterijen
– 91.02.1Musea
– 91.02Musea, kunstgalerieën en ?expositieruimten
– 53.10Nationale post met universele dienstverplichting
– 42.91Natte waterbouw
– 65.11.2Naturaverzekeringen
– 91.04.2Natuurbehoud
– 23.70Natuursteenbewerking
– 72.19Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
– 46.90Niet-gespecialiseerde groothandel
– 46.90.1Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
– 46.90.2Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen
– 46.19Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
– 98.20Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
– 98.10Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
– 85.41Niet-universitair hoger onderwijs
– 69.10.3Notariskantoren
– 69.10.5Octrooibureaus
– 65.30.2Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen
– 88.10.3Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
– 49.39.1Ongeregeld besloten busvervoer
– 74.20.3Ontwikkelcentrales
– 62.01Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
– 74.20.2Ontwikkelwinkels
– 84.12Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)
– 84.13Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven
– 49.31Openbaar vervoer binnen steden
– 91.01.1Openbare bibliotheken
– 77.11.2Operational lease van personenauto?s en lichte bedrijfsauto?s
– 01.47.1Opfokken en/of houden van leghennen
– 01.47.3Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens
– 01.47.9Opfokken en/of houden van overig pluimvee
– 01.47Opfokken en/of houden van pluimvee
– 01.47.2Opfokken en/of houden van vleeskuikens
– 01.41.2Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij
– 25.61Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
– 52.10Opslag
– 52.10.9Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)
– 52.10.2Opslag in koelhuizen e.d.
– 52.10.1Opslag in tanks
– 80.30Opsporing
– 70.22.1Organisatieadviesbureaus
– 82.30Organiseren van congressen en beurzen
– 93.19.5Organiseren van sportevenementen
– 88.99.9Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van
– 72.19.9Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
– 85.59Overig onderwijs (rest)
– 85.51.9Overig sport- en recreatieonderwijs
– 86.92Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
– 69.20.9Overige administratiekantoren
– 43.39Overige afwerking van gebouwen
– 94.99Overige belangen- en ideële organisaties
– 94.99.7Overige belangenbehartiging (rest)
– 93.14.9Overige binnensport en omnisport
– 43.29Overige bouwinstallatie
– 93.12.9Overige buitensport
– 91.01.9Overige culturele uitleencentra en openbare archieven
– 63.99Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)
– 62.09Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
– 66.29.9Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (rest)
– 96.09Overige dienstverlening (rest)
– 66.29Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)
– 18.12Overige drukkerijen
– 18.12.9Overige drukkerijen (rest)
– 64.99Overige financiële intermediatie
– 64.19Overige geldscheppende financiële instellingen
– 45.20.5Overige gespecialiseerde reparatie
– 43.99Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
– 43.99.9Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)
– 94.99.6Overige ideële organisaties (rest)
– 71.20.3Overige keuring en controle
– 64.92Overige kredietverstrekking
– 94.91.9Overige levensbeschouwelijke organisaties
– 55.90Overige logiesverstrekking
– 86.91.9Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
– 65.30.9Overige pensioenfondsen
– 93.29Overige recreatie (rest)
– 93.29.9Overige recreatie (rest, geen jachthavens)
– 81.29Overige reiniging
– 74.90Overige specialistische zakelijke dienstverlening
– 93.11.9Overige sportaccommodaties
– 93.19Overige sportactiviteiten
– 93.19.9Overige sportactiviteiten (rest)
– 61.90Overige telecommunicatie
– 58.19Overige uitgeverijen (niet van software)
– 58.29Overige uitgeverijen van software
– 01.42.2Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven
– 82.99.9Overige zakelijke dienstverlening (rest)
– 94.99.5Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie)
– 93.19.6Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport
– 93.12.5Paardensport en maneges
– 82.92Pakken, sorteren e.d. in loon
– 64.92.3Participatiemaatschappijen
– 80.10Particuliere beveiliging
– 78.30Payrolling (personeelsbeheer)
– 65.30Pensioenfondsen
– 63.91Persagentschappen
– 51.10Personenvervoer door de lucht
– 49.10Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
– 10.12Pluimveeslachterijen
– 90.01Podiumkunst en -vermaak
– 84.24Politie
– 94.92Politieke organisaties
– 53.20.1Post zonder universele dienstverplichting
– 53.20Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
– 86.91.2Praktijken van fysiotherapeuten
– 86.21Praktijken van huisartsen
– 86.22.1Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
– 86.22Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)
– 86.22.2Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
– 86.91.3Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen
– 86.23.1Praktijken van tandartsen
– 86.23.2Praktijken van tandheelkundig specialisten
– 86.91.1Praktijken van verloskundigen
– 86.91Praktijken van verloskundigen en paramedici
– 85.31.3Praktijkonderwijs
– 18.13Prepress- en premedia-activiteiten
– 93.21.1Pret- en themaparken
– 86.92.3Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
– 85.20Primair en speciaal onderwijs
– 16.10Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
– 90.01.2Producenten van podiumkunst
– 35.30Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
– 35.20Productie van aardgas
– 35.11Productie van elektriciteit
– 35.11.1Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales
– 35.11.2Productie van elektriciteit door windenergie
– 35.11.3Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht
– 59.11.1Productie van films (geen televisiefilms)
– 59.11Productie van films en televisieprogramma’s
– 59.11.2Productie van televisieprogramma?s
– 43.13Proefboren
– 41.10Projectontwikkeling
– 70.21Public relationsbureaus
– 60.10Radio-omroepen
– 69.10.2Rechtskundige adviesbureaus
– 69.10Rechtskundige dienstverlening
– 84.23.1Rechtspraak
– 73.11Reclamebureaus
– 69.20.1Registeraccountants
– 96.01Reinigen van kleding en textiel
– 79.11Reisbemiddeling
– 79.12Reisorganisatie
– 94.91.1Religieuze organisaties
– 33.12Reparatie en onderhoud van machines
– 33.12.1Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)
– 33.12.3Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak
– 33.17Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen
– 33.12.2Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
– 33.15Reparatie en onderhoud van schepen
– 33.16Reparatie en onderhoud van vliegtuigen
– 95.24Reparatie en stoffering van meubels
– 95.12Reparatie van communicatieapparatuur
– 95.11Reparatie van computers en randapparatuur
– 95.21Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)
– 33.14Reparatie van elektrische apparatuur
– 95.22Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
– 33.13Reparatie van elektronische en optische apparatuur
– 33.19Reparatie van overige apparatuur
– 95.29Reparatie van overige consumentenartikelen
– 33.11Reparatie van producten van metaal
– 95.23Reparatie van schoenen en lederwaren
– 45.20.3Reparatie van specifieke auto-onderdelen
– 95.25Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
– 18.20Reproductie van opgenomen media
– 56.10.1Restaurants
– 56.10Restaurants, cafetaria?s e.d. en ijssalons
– 66.21Risicoanalisten en schadetaxateurs
– 93.15.2Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.
– 86.92.9Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige
– 39.00Sanering en overig afvalbeheer
– 96.04Sauna’s, solaria, baden e.d.
– 65.12Schadeverzekeringen (geen herverzekering)
– 65.12.1Schadeverzekeringen, exclusief zorgverzekeringen
– 43.34Schilderen en glaszetten
– 96.02.2Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
– 90.03Schrijven en overige scheppende kunst
– 82.19Secretariële dienstverlening
– 32.11Slaan van munten en medailles
– 10.11Slachterijen (geen pluimvee-)
– 38.31Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.
– 43.11Slopen van bouwwerken
– 25.50Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal
– 24.46Smelten en raffineren van uranium
– 32.99.1Sociale werkvoorziening
– 32.99Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)
– 64.19.3Spaarbanken
– 65.11.3Spaarkassen
– 85.20.2Speciaal basisonderwijs
– 85.20.3Speciaal onderwijs in expertisecentra
– 72.20Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
– 72.19.3Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)
– 72.19.1Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)
– 85.51Sport- en recreatieonderwijs
– 93.11Sportaccommodaties
– 93.11.2Sporthallen, sportzalen en gymzalen
– 93.14.6Sportscholen
– 93.11.3Sportvelden
– 94.99.3Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
– 47.99.2Straathandel
– 42.11.2Stratenmaken
– 49.39.2Streekvervoer per bus, tram en metro
– 85.59.9Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)
– 43.31Stukadoren
– 47.11Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
– 93.19.4Supportersverenigingen (sport)
– 86.23Tandartspraktijken
– 32.50.1Tandtechnische bedrijven
– 72.19.2Technisch speur- en ontwikkelingswerk
– 01.13.4Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
– 01.25.1Teelt van aardbeien in de volle grond
– 01.25.2Teelt van aardbeien onder glas
– 01.24.1Teelt van appels en peren
– 01.30.1Teelt van bloembollen
– 01.30.5Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond
– 01.27Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
– 01.11Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
– 01.13Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
– 01.13.1Teelt van groenten in de volle grond
– 01.13.2Teelt van groenten onder glas
– 01.24Teelt van hardfruit en steenvruchten
– 01.25.3Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)
– 01.25.4Teelt van houtig kleinfruit onder glas
– 01.25Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
– 01.19Teelt van overige eenjarige gewassen
– 01.19.9Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
– 01.29Teelt van overige meerjarige gewassen
– 01.30.9Teelt van overige sierplanten in de volle grond
– 01.13.3Teelt van paddenstoelen
– 01.30.2Teelt van perkplanten in de volle grond
– 01.30.3Teelt van perkplanten onder glas
– 01.30.4Teelt van potplanten onder glas
– 01.30Teelt van sierplanten
– 01.19.1Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
– 01.19.2Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
– 01.28Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
– 01.24.2Teelt van steenvruchten
– 01.16Teelt van vezelgewassen
– 01.19.3Teelt van voedergewassen
– 61.30Telecommunicatie via satelliet
– 60.20Televisieomroepen
– 93.12.4Tennis
– 47.71.8Textielsupermarkten
– 13.30Textielveredeling
– 90.04.1Theaters en schouwburgen
– 90.04Theaters, schouwburgen en evenementenhallen
– 88.10.1Thuiszorg
– 49.50Transport via pijpleidingen
– 47.76.2Tuincentra
– 58.11Uitgeverijen van boeken en databanken
– 58.21Uitgeverijen van computerspellen
– 58.13Uitgeverijen van kranten
– 58.14Uitgeverijen van tijdschriften
– 78.20.2Uitleenbureaus
– 96.03.1Uitvaartverzorging
– 96.03Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
– 78.20Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
– 78.20.1Uitzendbureaus
– 85.42Universitair hoger onderwijs
– 86.10.1Universitair medische centra
– 82.99.2Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen
– 82.99.1Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten
– 93.12.2Veldsport in teamverband (geen voetbal)
– 93.12.1Veldvoetbal
– 16.10.2Verduurzamen van hout
– 49.42Verhuisvervoer
– 77.33Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
– 77.31Verhuur en lease van landbouwmachines en ?werktuigen
– 77.32Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
– 77.39.9Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)
– 77.39Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen
– 77.11Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto?s
– 77.34Verhuur en lease van schepen
– 77.35Verhuur en lease van vliegtuigen
– 77.12Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens
– 77.39.1Verhuur van automaten
– 77.29.2Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen
– 77.29.1Verhuur van leesportefeuilles
– 68.20Verhuur van onroerend goed
– 68.20.4Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
– 77.29Verhuur van overige consumentenartikelen
– 77.29.9Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)
– 68.20.3Verhuur van overige woonruimte
– 77.11.1Verhuur van personenauto?s en lichte bedrijfsauto?s (geen operational lease)
– 77.21Verhuur van sport- en recreatieartikelen
– 55.20.1Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
– 66.30Vermogensbeheer
– 87.10Verpleeghuizen
– 84.30Verplichte sociale verzekeringen
– 74.30Vertalers en tolken
– 23.19Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk
– 28.49Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking
– 23.32Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)
– 28.29Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
– 29.20.2Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
– 10.31Vervaardiging van aardappelproducten
– 24.42Vervaardiging van aluminium
– 28.14Vervaardiging van appendages
– 14.20Vervaardiging van artikelen van bont
– 25.93Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
– 29.10Vervaardiging van auto’s
– 14.19Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires
– 27.20Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
– 31.01.2Vervaardiging van bedrijfsmeubels
– 17.24Vervaardiging van behangselpapier
– 10.72Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
– 26.60Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
– 11.05Vervaardiging van bier
– 32.91Vervaardiging van borstelwaren
– 25.94Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
– 10.71Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
– 23.51Vervaardiging van cement
– 10.82.2Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
– 11.03Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen
– 19.10Vervaardiging van cokesovenproducten
– 26.30Vervaardiging van communicatieapparatuur
– 26.20Vervaardiging van computers en randapparatuur
– 26.40Vervaardiging van consumentenelektronica
– 10.52Vervaardiging van consumptie-ijs
– 10.73Vervaardiging van deegwaren
– 16.23.1Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout
– 24.41Vervaardiging van edelmetalen
– 29.31Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s
– 27.51Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
– 27.40Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
– 27.11Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
– 26.11Vervaardiging van elektronische componenten
– 26.12Vervaardiging van elektronische printplaten
– 20.53Vervaardiging van etherische oliën
– 21.10Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
– 21.20Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
– 30.92Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
– 16.21Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout
– 11.07Vervaardiging van frisdranken
– 10.32Vervaardiging van fruit- en groentesap
– 13.95Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)
– 14.39Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)
– 14.31Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
– 13.91Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
– 13.92Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)
– 10.86Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
– 25.73Vervaardiging van gereedschap
– 28.41Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
– 23.14Vervaardiging van glasvezels
– 17.21.2Vervaardiging van golfpapier en -karton
– 17.12.1Vervaardiging van grafisch papier en karton
– 25.72Vervaardiging van hang- en sluitwerk
– 28.22Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
– 23.13Vervaardiging van holglas
– 16.24Vervaardiging van houten emballage
– 23.41Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
– 17.22Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
– 28.12Vervaardiging van hydraulische apparatuur
– 24.10Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
– 32.13Vervaardiging van imitatiesieraden
– 20.11Vervaardiging van industriële gassen
– 28.21Vervaardiging van industriële ovens en branders
– 26.80Vervaardiging van informatiedragers
– 23.43Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen
– 27.31Vervaardiging van kabels van optische vezels
– 23.52Vervaardiging van kalk en gips
– 10.85Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks
– 17.23Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
– 28.23Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)
– 23.31Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
– 25.21Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
– 31.02Vervaardiging van keukenmeubels
– 14.11Vervaardiging van kleding van leer
– 20.12Vervaardiging van kleur- en verfstoffen
– 15.12Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk
– 13.94Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
– 24.44Vervaardiging van koper
– 20.51Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers
– 20.15Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
– 20.16Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
– 22.23Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw
– 20.52Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen
– 24.43Vervaardiging van lood, zink en tin
– 28.25Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling
– 28.30Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
– 28.92Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen
– 28.96Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
– 28.91Vervaardiging van machines voor de metallurgie
– 28.95Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
– 28.94Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
– 28.93Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
– 10.42Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten
– 31.03Vervaardiging van matrassen
– 32.50Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
– 32.50.2Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)
– 10.61Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
– 26.51Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
– 25.11Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
– 25.12Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
– 25.29Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs
– 30.40Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
– 23.64Vervaardiging van mortel in droge vorm
– 30.91Vervaardiging van motor- en bromfietsen
– 28.11Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)
– 32.20Vervaardiging van muziekinstrumenten
– 29.32Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s
– 27.52Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
– 28.13Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren
– 14.14Vervaardiging van onderkleding
– 26.70Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
– 23.44Vervaardiging van overig technisch aardewerk
– 16.23Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
– 16.23.9Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)
– 20.13Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
– 16.29Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
– 14.13Vervaardiging van overige bovenkleding
– 20.59Vervaardiging van overige chemische producten (rest)
– 27.90Vervaardiging van overige elektrische apparatuur
– 27.32Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel
– 32.99.9Vervaardiging van overige goederen (rest)
– 23.49Vervaardiging van overige keramische producten (rest)
– 28.99Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
– 31.09Vervaardiging van overige meubels
– 11.04Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken
– 23.99Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)
– 24.45Vervaardiging van overige non-ferrometalen
– 20.14Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
– 20.14.9Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
– 17.29Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren
– 23.69Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
– 22.29Vervaardiging van overige producten van kunststof
– 25.99Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)
– 13.99Vervaardiging van overige textielproducten (rest)
– 30.99Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest)
– 10.89Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)
– 16.22Vervaardiging van panelen voor parketvloeren
– 17.12Vervaardiging van papier en karton
– 17.12.9Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)
– 17.12.2Vervaardiging van papier en karton voor verpakking
– 17.11Vervaardiging van papierpulp
– 20.42Vervaardiging van parfums en cosmetica
– 20.14.1Vervaardiging van petrochemische producten
– 10.41Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)
– 22.21Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof
– 28.24Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
– 22.19Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)
– 23.65Vervaardiging van producten van vezelcement
– 23.61.1Vervaardiging van producten voor de bouw van beton
– 23.61Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
– 23.62Vervaardiging van producten voor de bouw van gips
– 23.61.2Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton
– 30.20Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
– 22.11Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing
– 23.42Vervaardiging van sanitair aardewerk
– 27.12Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
– 27.33Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
– 25.71Vervaardiging van scharen, messen en bestek
– 15.20Vervaardiging van schoenen
– 23.91Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
– 10.84Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
– 32.40Vervaardiging van speelgoed en spellen
– 32.30Vervaardiging van sportartikelen
– 24.20Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
– 25.91Vervaardiging van stalen vaten e.d.
– 11.01Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen
– 25.30Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)
– 23.63Vervaardiging van stortklare beton
– 10.81Vervaardiging van suiker
– 20.60Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
– 20.17Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm
– 12.00Vervaardiging van tabaksproducten
– 28.15Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
– 13.96Vervaardiging van technisch en industrieel textiel
– 26.52Vervaardiging van uurwerken
– 10.91Vervaardiging van veevoeders
– 20.20Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
– 20.30Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
– 22.22Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof
– 25.92Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
– 17.21.1Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton
– 23.11Vervaardiging van vlakglas
– 30.30Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
– 13.93Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
– 10.92Vervaardiging van voeders voor huisdieren
– 23.20Vervaardiging van vuurvaste keramische producten
– 25.40Vervaardiging van wapens en munitie
– 14.12Vervaardiging van werkkleding
– 11.02Vervaardiging van wijn uit druiven
– 10.62Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
– 10.51Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
– 49.39Vervoer per bus, tram en metro (geen stadsvervoer)
– 49.32Vervoer per taxi
– 10.82.1Verwerking van cacao
– 10.82Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
– 10.39Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
– 10.83Verwerking van koffie en thee
– 66.29.1Verzekeringsbeurzen
– 93.19.3Verzorgen van vistochten
– 87.30.2Verzorgingshuizen
– 75.00Veterinaire dienstverlening
– 77.22Videotheken
– 10.20Visverwerking
– 43.99.2Vlechten van betonstaal
– 01.46.2Vleesvarkensbedrijven
– 10.13Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
– 64.92.2Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen
– 85.31.2Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
– 23.12Vormen en bewerken van vlakglas
– 94.99.4Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
– 66.29.3Waarborgfondsen
– 47.19.1Warenhuizen
– 47.19Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
– 96.01.3Wassalons en -verzendinrichtingen
– 96.01.1Wasserijen en linnenverhuur
– 93.15Watersport
– 63.12Webportals
– 42.11.1Wegenbouw
– 42.11Wegenbouw en stratenmaken
– 52.29.2Weging en meting
– 88.10.2Welzijnswerk voor ouderen
– 94.20Werknemersorganisaties
– 13.20Weven van textiel
– 93.12.6Wielersport
– 47.78.9Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)
– 47.52.7Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen
– 47.59.6Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)
– 47.51.2Winkels in huishoudtextiel
– 47.21Winkels in aardappelen, groenten en fruit
– 47.79.1Winkels in antiek
– 47.79Winkels in antiek en tweedehands goederen
– 47.59.3Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment
– 47.63Winkels in audio- en video-opnamen
– 47.43.1Winkels in audio- en videoapparatuur
– 47.43Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
– 47.71.4Winkels in baby- en kinderkleding
– 47.71.5Winkels in babyartikelen algemeen assortiment
– 47.76.1Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden
– 47.76Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
– 47.61Winkels in boeken
– 47.71.3Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)
– 47.51.3Winkels in breiwol, handwerken en fournituren
– 47.24.1Winkels in brood en banket
– 47.24Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk
– 47.29.3Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
– 47.24.2Winkels in chocolade en suikerwerk
– 47.41Winkels in computers, randapparatuur en software
– 47.71.2Winkels in dameskleding
– 47.76.3Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
– 47.52Winkels in doe-het-zelfartikelen
– 47.25Winkels in dranken
– 47.74Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
– 47.74.1Winkels in drogisterij-artikelen
– 47.43.2Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
– 47.54Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
– 47.64.1Winkels in fietsen en bromfietsen
– 47.64Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
– 47.78.1Winkels in fotografische artikelen
– 47.59.5Winkels in glas-, porselein- en aardewerk
– 47.71.1Winkels in herenkleding
– 47.52.3Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen
– 47.59.7Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment
– 47.52.1Winkels in ijzerwaren en gereedschappen
– 47.77Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
– 47.29.1Winkels in kaas
– 47.64.4Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)
– 47.52.5Winkels in keukens
– 47.71Winkels in kleding en modeartikelen
– 47.51.1Winkels in kledingstoffen
– 47.51Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
– 47.62Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
– 47.72.2Winkels in lederwaren en reisartikelen
– 47.74.2Winkels in medische en orthopedische artikelen
– 47.59.1Winkels in meubels
– 47.59Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
– 47.71.7Winkels in modeartikelen
– 47.59.4Winkels in muziekinstrumenten
– 47.54.2Winkels in naai- en breimachines
– 47.29.2Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
– 47.54.4Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur
– 47.71.6Winkels in onderkleding, foundations e.d.
– 47.78.2Winkels in optische artikelen
– 47.78Winkels in overige artikelen (rest)
– 47.54.3Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur
– 47.75Winkels in parfums en cosmetica
– 47.52.6Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren
– 47.78.3Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen
– 47.72.1Winkels in schoenen
– 47.72Winkels in schoenen en lederwaren
– 47.65Winkels in speelgoed
– 47.64.3Winkels in sportartikelen (geen watersport)
– 47.26Winkels in tabaksproducten
– 47.52.4Winkels in tegels
– 47.42Winkels in telecommunicatieapparatuur
– 47.79.3Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)
– 47.79.2Winkels in tweedehands kleding
– 47.52.2Winkels in verf, verfwaren en behang
– 47.59.2Winkels in verlichtingsartikelen
– 47.23Winkels in vis
– 47.22.1Winkels in vlees en vleeswaren
– 47.22Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
– 47.53Winkels in vloerbedekking en gordijnen
– 47.64.2Winkels in watersportartikelen
– 47.22.2Winkels in wild en gevogelte
– 47.54.1Winkels in witgoed
– 47.19.2Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)
– 36.00Winning en distributie van water
– 06.20Winning van aardgas
– 06.10Winning van aardolie
– 08.99Winning van overige delfstoffen (rest)
– 08.92Winning van turf
– 08.12Winning van zand, grind en klei
– 08.93Winning van zout
– 93.12.8Wintersport
– 64.92.4Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking
– 68.20.1Woningbouwverenigingen en -stichtingen
– 93.14.2Zaalsport in teamverband
– 16.10.1Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking
– 50.20.2Zee- en kustsleepvaart
– 50.10Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
– 50.20.1Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart
– 50.20Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
– 03.11Zee- en kustvisserij
– 85.51.1Zeil- en surfscholen
– 86.10Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
– 65.12.2Zorgverzekeringen
– 93.15.1Zwem- en onderwatersport
– 93.11.1Zwembaden
– 20.41 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen